PROGRAM

VSTUPENKY SA PREDÁVAJÚ NA MIESTE KONANIA V PIATOK AJ V SOBOTU OD 08:00.

REGISTRÁCIA SÚŤAŽIACICH PREBIEHA V PIATOK OD 07:30 A V SOBOTU OD 07:00 KEDY JE ZÁROVEŇ NUTNÉ PREVZIAŤ A DEKOROVAŤ SI SÚŤAŽNÉ MIESTO A ZAKÚPIŤ BALÍČEK S MÄSOM A ČREVAMI.

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

PIATOK PÓDIUM
09:00 – 09:15 SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE FESTIVALU
09:15 – 12:30 BACKSPACE, DJ LACI, TULI VOJTEK
12:00 – 15:00 REGIONÁLNE ZUŠ, CVČ A INÉ SÚBORY
15:00 – 16:00 PLAYGROUND
16:00 – 17:00 VYHODNOTENIE – IVAN TULI VOJTEK
17:00 – 18:00 ABBA STARS
18:00 – 19:00 SÚŤAŽE, DJ LACI
19:00 – 20:00 GLADIATOR
20:30 – 22:00 DJ LACI DISKO

PIATOK STAN
09:00 – 12:30 SÚŤAŽ VO VÝROBE KLOBÁS – ŠKOLY
12:30 – 15:00 ZUŠ, CVČ A INÉ, PREZENTÁCIE
15:00 – 16:00 PRÍPRAVA NA VYHODNOTENIE A PROGRAM
16:00 – 17:00 VYHODNOTENIE
17:00 – 22:00 VEČERNÝ PROGRAM

SOBOTA PÓDIUM
07:00 – 09:00 DJ LACI, TULI VOJTEK
09:00 – 12:30 SENZUS, DJ LACI
12:30 – 14:00 DJ LACI, TULI VOJTEK
14:00 – 15:00 FUNNY BEANS
15:00 – 16:00 THE CELLMATES
16:00 – 17:00 ĽUDOVÉ MLADISTVÁ
17:00 – 19:00 VYHODNOTENIE – M. ČEKOVSKÝ, DJ LACI
19:00 – 20:00 MARIÁN ČEKOVSKÝ LIVE S KAPELOU
20:00 – 21:00 DOMINIKA MIRGOVÁ
21:00 – 22:00 DOMINIKA TITKOVÁ AND FRIENDS
22:00 – 00:00 DJ LACI DISKO

SOBOTA STAN
09:00 – 12:30 SÚŤAŽ VO VÝROBE KLOBÁSY
09:00 – 12:30 SÚŤAŽ VO VARENÍ GUĽÁŠU (pri stane)
12:30 – 16:00 PREZENTÁCIE, JARMOK, KULTÚRNY PROGRAM
16:00 – 17:00 PRÍPRAVA NA VYHODNOTENIE A PROGRAM
17:00 – 19:00 VYHODNOTENIE
19:00 – 00:00 VEČERNÝ PROGRAM